1350سالن در شهرک صنعتی شمس اباد

1350سالن در شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
7,000,000,000
متراژ سوله:
1350
متراژ زمین:
2010
فروش 2000 سوله گلستان

فروش 2000 سوله گلستان

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
16,000,000,000
متراژ سوله:
2000
متراژ زمین:
4000
اجاره 1000 انبار سنگ با جرثقیل بوستان

اجاره 1000 انبار سنگ با جرثقیل بوستان

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
50,000,000
قیمت اجاره:
30,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
1000 متر سالن در شهرک بوستان

1000 متر سالن در شهرک بوستان

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
24,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
فروش کارخانه با مجوز فلزی

فروش کارخانه با مجوز فلزی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
20,000,000,000
متراژ سوله:
2640
متراژ زمین:
8280
اجاره سوله2700متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله2700متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
30,000,000
متراژ سوله:
1700
متراژ زمین:
1700