فروش 1000سوله نمایشگاه سنگ

فروش 1000سوله نمایشگاه سنگ

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
20,000,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
فروش اداری سر نگارستان

فروش اداری سر نگارستان

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
1,800,000,000
متراژ سوله:
50
متراژ زمین:
162
فروشی 1000 سوله دوقلو

فروشی 1000 سوله دوقلو

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
10,000,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
فروش2200سوله الومینیوم کاران

فروش2200سوله الومینیوم کاران

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
160,000,000,000
متراژ سوله:
2200
متراژ زمین:
4000
فروش 200 متر سوله فاز قدیم

فروش 200 متر سوله فاز قدیم

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,500,000,000
متراژ سوله:
200
متراژ زمین:
1000
فروش 2000 سوله پلاستیک

فروش 2000 سوله پلاستیک

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
14,000,000,000
متراژ سوله:
2000
متراژ زمین:
3000