جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدمبلغ خرید
20,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1200m²    -    متراژ زمین: 3200m²
مبلغ خرید
0 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 600m²    -    متراژ زمین: 2000m²
رهن اجاره
100,000,000 تومان 17,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 350m²    -    متراژ زمین: 1650m²
رهن اجاره
500,000,000 تومان 100,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2000m²    -    متراژ زمین: 8000m²
مبلغ خرید
8,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
مبلغ خرید
11,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 300m²    -    متراژ زمین: 1380m²
Go to Top