جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدمبلغ خرید
7,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 600m²    -    متراژ زمین: 1000m²
رهن اجاره
300,000,000 تومان 40,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 2000m²
رهن اجاره
200,000,000 تومان 35,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
رهن اجاره
100,000,000 تومان 20,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
رهن اجاره
100,000,000 تومان 65,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 5000m²
رهن اجاره
100,000,000 تومان 35,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 2000m²
Go to Top