جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدمبلغ خرید
24,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 3200m²
مبلغ خرید
1,400,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله:    -    متراژ زمین: 180m²
مبلغ خرید
10,500,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1400m²    -    متراژ زمین: 2000m²
مبلغ خرید
10,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 900m²    -    متراژ زمین: 2000m²
مبلغ خرید
18,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2000m²    -    متراژ زمین: 3000m²
مبلغ خرید
22,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2500m²    -    متراژ زمین: 4000m²
Go to Top