فروش سوله1200متری شهرک صنعتی شمس اباد

فروش سوله1200متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
6,000,000,000
متراژ سوله:
1200
متراژ زمین:
2000
اجاره سوله1000متریشهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله1000متریشهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
اجاره سالن کارگاهی242متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سالن کارگاهی242متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
30,000,000
قیمت اجاره:
5,000,000
متراژ سوله:
242
متراژ زمین:
242
اجاره سالن800متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سالن800متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
17,000,000
متراژ سوله:
800
متراژ زمین:
2000
اجاره سالن200متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سالن200متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
50,000,000
قیمت اجاره:
7,000,000
متراژ سوله:
200
متراژ زمین:
فروش سوله140 متری شهرک صنعتی شمس اباد

فروش سوله140 متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
900,000,000
متراژ سوله:
140
متراژ زمین: