جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدرهن اجاره
200,000,000 تومان 55,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 800m²    -    متراژ زمین: 1500m²
مبلغ خرید
10,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 50m²    -    متراژ زمین: 50m²
رهن اجاره
400,000,000 تومان 85,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 2000m²
مبلغ خرید
50,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2000m²    -    متراژ زمین: 4000m²
رهن اجاره
1,000,000,000 تومان 0 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله:    -    متراژ زمین: 70m²
رهن اجاره
1,000,000,000 تومان 250,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2500m²    -    متراژ زمین: 4000m²
Go to Top