اجاره تزئینات سنگ کارگاهی

اجاره تزئینات سنگ کارگاهی

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
1,500,000,000
قیمت اجاره:
متراژ سوله:
185
متراژ زمین:
185
فروش 1700 زمین  فاز توسعه

فروش 1700 زمین فاز توسعه

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
2,200,000,000
متراژ سوله:
متراژ زمین:
1700
فروش 1000 سوله جرثقیلدار بلوار هشترودی

فروش 1000 سوله جرثقیلدار بلوار هشترودی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
6,500,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
اجاره 1500 نمایشگاه سنگ بوستان

اجاره 1500 نمایشگاه سنگ بوستان

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
45,000,000
متراژ سوله:
1500
متراژ زمین:
5000
2000 متر سالن فلزی

2000 متر سالن فلزی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
10,000,000,000
متراژ سوله:
2000
متراژ زمین:
3500
فروش 11000 متر سوله

فروش 11000 متر سوله

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
60,000,000,000
متراژ سوله:
11000
متراژ زمین:
30000