فروشی مجوز پلاستیک فاز قدیم

فروشی مجوز پلاستیک فاز قدیم

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
8,500,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
زمین خالی مجوز فلزی

زمین خالی مجوز فلزی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,500,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
3040
اجاره سوله شمس آباد

اجاره سوله شمس آباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
200,000,000
قیمت اجاره:
25,000,000
متراژ سوله:
1500
متراژ زمین:
3500
فروشی

فروشی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,600,000,000
متراژ سوله:
800
متراژ زمین:
2000
فروشی موزاییک تو بوستان

فروشی موزاییک تو بوستان

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,600,000,000
متراژ سوله:
800
متراژ زمین:
2000
فلزی فروشی فاز توسعه

فلزی فروشی فاز توسعه

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
8,000,000,000
متراژ سوله:
1200
متراژ زمین:
4400