جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدمبلغ خرید
25,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2000m²    -    متراژ زمین: 4000m²
مبلغ خرید
23,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2000m²    -    متراژ زمین: 16000m²
مبلغ خرید
10,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1200m²    -    متراژ زمین: 2450m²
رهن اجاره
250,000,000 تومان 35,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1300m²    -    متراژ زمین: 2000m²
مبلغ خرید
28,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2100m²    -    متراژ زمین: 3540m²
مبلغ خرید
30,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 3200m²    -    متراژ زمین: 5800m²
Go to Top