فروش سنگبری

فروش سنگبری

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,500,000,000
متراژ سوله:
1200
متراژ زمین:
2800
فروش ریخته گری

فروش ریخته گری

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,500,000,000
متراژ سوله:
1260
متراژ زمین:
2000
فروشی با مجوز صنایع دستی

فروشی با مجوز صنایع دستی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
1,700,000,000
متراژ سوله:
280
متراژ زمین:
1000
فروش کارخانه شیشه و بلور

فروش کارخانه شیشه و بلور

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
7,000,000,000
متراژ سوله:
2500
متراژ زمین:
4000
اجاره سوله شمس آباد

اجاره سوله شمس آباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
200,000,000
قیمت اجاره:
20,000,000
متراژ سوله:
2500
متراژ زمین:
5000
کارخانه وسایل پلاستیکی

کارخانه وسایل پلاستیکی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
8,000,000,000
متراژ سوله:
2200
متراژ زمین:
4300