کارخانه ریخته گری فروشی

کارخانه ریخته گری فروشی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
1,600,000,000
متراژ سوله:
450
متراژ زمین:
1000
کارخانه 3 بر

کارخانه 3 بر

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
10,000,000,000
متراژ سوله:
1800
متراژ زمین:
7000
فروش سوله غذایی

فروش سوله غذایی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
4,000,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2220
فروش غذایی شمس آباد

فروش غذایی شمس آباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
5,200,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2040
اجاره سالن 4000 متری

اجاره سالن 4000 متری

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
500,000,000
قیمت اجاره:
50,000,000
متراژ سوله:
4000
متراژ زمین:
12700
سوله یه تیکه فاز توسعه

سوله یه تیکه فاز توسعه

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
17,000,000,000
متراژ سوله:
4000
متراژ زمین:
12700