جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدرهن اجاره
500,000,000 تومان 90,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 3000m²    -    متراژ زمین: 5000m²
مبلغ خرید
80,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1200m²    -    متراژ زمین: 5000m²
رهن اجاره
200,000,000 تومان 50,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1100m²    -    متراژ زمین: 5520m²
مبلغ خرید
65,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 4000m²    -    متراژ زمین: 6000m²
مبلغ خرید
5,800,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
رهن اجاره
500,000,000 تومان 50,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1350m²    -    متراژ زمین: 2850m²
Go to Top