جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدمبلغ خرید
12,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1500m²    -    متراژ زمین: 2450m²
رهن اجاره
100,000,000 تومان 22,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
مبلغ خرید
9,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1000m²    -    متراژ زمین: 2200m²
مبلغ خرید
32,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله:    -    متراژ زمین: 850m²
رهن اجاره
200,000,000 تومان 60,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 3200m²    -    متراژ زمین: 8000m²
مبلغ خرید
40,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 3500m²    -    متراژ زمین: 11700m²
Go to Top