جستجوی سوله

جستجوی پیشرفته

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

ملک های جدید روزانه افزوده میشوند، اگر سوله مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیریدرهن اجاره
100,000,000 تومان 30,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
رهن اجاره
150,000,000 تومان 40,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 700m²    -    متراژ زمین: 2450m²
مبلغ خرید
8,500,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 500m²    -    متراژ زمین: 1000m²
مبلغ خرید
15,000,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1100m²    -    متراژ زمین: 2010m²
رهن اجاره
200,000,000 تومان 45,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 1300m²    -    متراژ زمین: 2450m²
رهن اجاره
500,000,000 تومان 90,000,000 تومان

مشاهده ملک

متراژ سوله: 2200m²    -    متراژ زمین: 5500m²
Go to Top